Digital analys - Lead Generation

Att få nya leads är hårt arbete och kräver bra samordning över många kanaler. Vi förstår den komplexa karaktären och nivån på anpassningsförmåga som krävs för att bygga starka försäljningsrör.

Vi kan hjälpa dig att bygga ut det smidiga tillvägagångssättet och knyta samman all spårning så att du får handlingsbara rapporter och insikter samtidigt som du undviker en översvämning av data.

Vi har över tjugo års erfarenhet av Web Analytics och kan hjälpa till med hela processstacken från strategi till planering och sedan vidare till implementering, utbildning och support.

    sv_SESwedish